Essay Writing

برای نوشتن یک Essay عالی، شما می بایست به موارد زیر توجه کنید:

 

Clarity: شفافیت و وضوح

Fluency: خواننده باید بتواند مقاله ی شما را بدون دست انداز بخواند

Accuracy: دقت و صحت مقاله

Relevance: ارتباط با عنوان

Coherence: انسجام منطقی پاراگارف ها

Cohesion: استفاده از Connector ها برای ربط دادن ایده ها به هم دیگر

Face Validity: اعتبار ظاهری

Argumentation: استفاده از استدلال های قانع کننده

Organization: سازمان دهی و فرمت مناسب

 

9 مورد ذکر شده، در اولویت هستند و الزاما برای گرفتن Band 6 لازم می باشند. اما برای نمرات بالا تر، شما می بایست به مواردی دیگری نیز توجه کنید:

 

Complexity: پیچیدگی (ساختار های دستوری و منابع واژگان)

Attraction: جذابیت

Variety: تنوع

 

 

 

آنچه برای نوشتن نیاز دارید:

 

1-    Vocabulary: spelling, register, lexical use, variety

2-    Grammar: Accuracy (concepts of grammar), register, variety

3-    Ideas: to have ideas about everything, specially sociology

4-    Writing skills: format, paragraphing through concepts and reasoning, punctuation, using quotations and anecdotes (above Band 6.5)

 

واژگان:

استفاده از واژگان بسیار با اهمیت است. املای آن ها، انتخاب مناسب و درست واژگان و در نهایت تنوع در استفاده از آن ها، همگی در مهارت نوشتاری لازم اند.

پیشنهاد می شود هر گاه که به لغت جدیدی بر می خورید، موارد زیر را بررسی کنید:

1-    Pronunciation (phonetics)

2-    Word stress

3-    Part of speech

4-    Register (language style, F/INF, etc.)

5-    Definition and examples

6-    Synonyms and antonyms

که البته برای مهارت نوشتاری، شما به دو گزینه ی اول نیازی ندارید، آن دو بیشتر برای مهارت گفتاری و شنیداری مفید می باشند.

در پست های بعدی، یاد می گیرید چطور واژگان را بیاموزید.

 

دستور زبان:

استفاده ی درست از مفاهیم دستور زبان در اولویت است. پس از آن، شما می توانید با استفاده از ساختار های پیچیده تر و متنوع، نمره ی بالاتری کسب کنید.

 

دانش و ایده:

برای اینکه بتوانید راجع به چیزی بنویسید، در ابتدا می بایست در مورد آن اطلاعات و ایده داشته باشید، و این اطلاعات را می توانید از طرق ورودی ها کسب کنید، ورودی هایی چون خواندن، شنیدن، دیدن و غیره. می توانید با مطالعه کردن، گوش دادن و تماشای فیلم ایده های لازم را بدست آورید.

 

مهارت های نوشتاری:

 

فرمت نوشتاری در آیلتس:

فرمت یا Organization در آزمون نوشتاری بسیار حائز اهمیت است. این مقاله، می بایست در سه بخش Introduction، Body Paragraph و Conclusion تنظیم گردد. 


/ 0 نظر / 19 بازدید