f.u.c.k چیست؟

لغت f.u.c.k  به عنوان یک فعل، یک حرف ندا و یک اسم مورد بررسی قرار می گیرد.

 

الف) فعل. استفاده: زبان مبتذل، توهین آمیز، خصوصی

 

1. داشتن رابطه جن.سی

They f.u.c.k.ed in the back of the car.

2. خراب کردن

I f.u.c.k.ed up the whole project.

3. هدر دادن وقت و چرخ زدن بدون هیچ گونه هدف خاصی

I was just f.u.c.k.ing around.

4. شوخی کردن با کسی

What the hell? I'm f.u.c.k.ing with you, you idiot!

 

 

ب) حرف ندا. استفاده: مبتذل

1. وقتی کسی چیزی را می بیند که باعث رنجش خاطرش می شود، از این لغت استفاده می کند.

 

Did you see that monster? F.u.c.k! (also shit, holy crap, crap, holy cow, etc.)

2. برای راندن کسی که اذیت می کند.

F.u.c.k off you as.s.h.ole.

یعنی برو گم شو بی شعور!

 

ج) اسم. استفاده: مبتذل

 

1. داشتن رابطه جن.سی

Did you have a good f.u.c.k?

2. یک شریک جن.سی

Well, to be honest, I have a few good f.u.c.k.s!

3. یک چیز خیلی بی ارزش یا یک شخص احمق بی شعور

That bike of yours is just a damn f.u.c.k!

The doctor I told you about is nothing but a shitty f.u.c.k.

4. برای بیان کردن حالت آزار دیدگی، تاکید، عدم اهمیت، تعجب.

Man! .... what the f.u.c.k.?!

Did you just f.u.c.k.ing kill him?

Get the f.u.c.k out of here you do.uche.bag!

 

عبارات زیر در پست های بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 

 


f.u.c.k.er

f.u.c.k.ing

f.u.c.k. all

f.u.c.k. off

 f.u.c.k. over


 

/ 1 نظر / 26 بازدید
negar

بسیار پر کاربرد.. :دی