IELTS Writing

IELTS Writing

 

مقدمه

 

آزمون نوشتاری آیلتس، به دو بخش تقسیم می گردد که اصلاحا به آن ها Task 1 و Task 2 گویند. Task 2 در هر دو آزمون Academic و General Training به یک شکل بوده،6 نمره از 9 نمره ی این مهارت را طی 40 دقیقه به خود اختصاص می دهد. Task 1 که ارزش آن 3 نمره می باشد، بخش متفاوت این دو نوع با مهلت زمانی 20 دقیقه می باشد.

 

در Task 2، شما می بایست یک مقاله یا Essay راجع به موضوع داده شده بنویسید. این موضوع را essay prompt نامند که می توان آن را به شش بخش تقسیم کرد:

 

One-question prompt:

Argumentative prompt

Non-argumentative prompt

 

Two-question prompt:

A non-Ar + A non-Ar

A non-Ar + An Ar

 

Three-question prompt:

A non-Ar + A non-Ar + A non-Ar

A non-Ar + A non-Ar + An Ar

 

در نگارش Task 2، چیزی که قبل از دانش زبان و نگارش نیاز است، علم جامعه شناسی می باشد. شما می بایست به سوالاتی پاسخ دهید که اکثرا به افراد و جوامع مربوط می شوند، و بدون داشته ایده، نمی توانید از پس این بخش برآیید، پس می بایست مطالعاتتان را در این زمینه افزایش دهید.

 

 

در Task 1، در آزمون General Training از شما می خواهند یک نامه بنویسید، زیرا داوطلبان این آزمون متقاضیان مهاجرت هستند و می بایست توانایی نگارش یک نامه را داشته باشند. در آزمون Academic، از داوطلبان می خواهند یک Graph، Diagram یا Map را توصیف کرده و شاخصه های آن را عنوان کنند.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید